“The movie never stops”

Maya Perez

Фабрика 126 е космполитно място, в което се провеждат голяма част от събитията представящи София като съвременна европейска столица. При нас поле за изява намират артисти, прескочили нивото на казионната среда. Всичките ни зали са създадени с цел да дават свобода на организаторите в реализирането на идеите им. Озвучителната и осветлителна техника, с която разполагаме са от категорията използвана от най-напредничавите продуценти. Неконвенционалният характер на Фабрика е оценяван както от хората, които идват при нас с артистичните си проекти, така и от тези, които искат да разполагат с пространство, в което да проведат фирмено или частно парти.